шаблоны joomla

НИЕ СМЕ ГР@МОТНИ - Мултидисциплинарен проект на СК РОНА

Понеделник, 13 Март 2023 16:26
Печат ПДФ


Nie sme gramotni

Танцьорите от СК РОНА спечелиха и реализираха проект "Ние сме гр@мотни" с подрепата на Национален фонд "Култура" по програма за подпомагане на любителското изкуство'21.

Nie sme gramotni

В началото на проекта беше създадена онлайн анкета сред учащото поколение, която целеше да се установят какви са спецификите на комуникация сред децата и младежите – какви съкращения използват, как пишат – на латиница или кирилица, използват ли емотикони. Получихме интересни резултати, проучването ни даде яснота към какво да насочим усилията си в течение на проекта. - Бяха открити ателиета със свободен достъп по български език и литерарута, ИТ, театрално майсторство и съвременни танцови техники, като тази покана беше отправена публично чрез социални мрежи и публикации.


- В течение на ателиетата по ИТ участниците създадоха собствено онлайн приложение под формата на игра „Ние сме гр@мотни”, която по забавен и предизвикателен начин прави проверка на грамотността на играещия. Играта е от 2 части. В първата играчът трябва да улавя правилните думи от падащите в игралното поле на екрана и така събира точки. Във втората част е разработен куиз, който цели да се избира правилно изписаната дума като така се трупат точки за играча и той прави своеобразна проверка на знанията си. Тази игра може да бъде надградена вбъдеще – да се включат още примери, да се добавят още въпроси и т.н. ИТ лекторът генерира QR-код, който ние оповестихме публично и предоставихме на нашата публика и аудитория, за да може всеки да изтегли играта и да я ползва безплатно. Освен в социалните мрежи, играта бе представена по време на самия спектакъл чрез танц и информация на лед екрана, както и върху програмите, които всеки зрител получи. Изработката на играта бе заинтригуващо предизвикателство за участниците, които покрай темата и целите на проекта обогатиха още повече знанията си, като повечето за първи път успяха да разгърнат сами своите умения.

- Беше създаден мултидисциплинарен спектакъл „Ние сме гр@мотни”, който умело и нагледно да покаже ролята на дистанционното обучение по време на Ковид, комуникацията на младите чрез телефони, компютри, таблети. През 5 месечния репетиционен процес бяха разгърнати танцови дивертисменти, обединени смислово чрез хореографска лексика и театрални сцени, които подсилват идеята и онагледяват целта на проекта през образователния процес. Сюжетната линия на спектакъла обхваща няколко основни теми- нормалният учебен процес, навлизането на Ковид – ограничителни мерки, прехвърлянето на учениците в ОРЕС (дистанционно обучение), реалните ситуации в домашна среда по време на ОРЕС, желанието на децата да учат присъствено, изводите от дигиталното влияние и липсата от социален контакт. За онагледяване и реалистичност се използваха технологични средства – лед екран, който да подсили сцените, декорът и реквизитите напълно спомогнаха за онагледяване на темата и целта на спектакъла. СК РОНА благодари на Национален фонд "Култура" за подкрепата и на целия екип по реализацията на проекта!


 

Благодарим за признанието и пожелаваме на всички деца още много постижения, нови проекти и много положителни емоции!Nie sme gramotni

Nie sme gramotni

FACEBOOK

Вие сте в:   БФ РонаСъбитияНИЕ СМЕ ГР@МОТНИ - Мултидисциплинарен проект на СК РОНА